Talveseminar 2021

MTÜ Eesti Talendikeskuse ja TÜ teaduskooli ühisseminar

 Koduõpe omal valikul ja valikuta, koroona tõttu ja ilma selleta

30. novembril 2021 kell 17.00 – 19.00 Zoomis

Loe seminari kokkuvõtet! Vt seminari materjalid all

Paljud võimekad õpilased osalesid juba enne koroonapandeemiat kaugõppekursustel TÜ teaduskoolis või väliskõrgkoolide pakutavatel avatud juurdepääsuga veebikursustel ehk MOOC-idel. Koduõpe on aastaid olnud teadlik valik mitmes peres, kuna rikastab õpivõimalusi ja pakub võimekale suurema vabaduse liikuda omas tempos. Vabatahtlik kaugõpe on olnud paljudele meeltmööda ja sellega on hästi kohanetud. Kahel viimasel aastal on aga kogu tavapärane koolitöö muutunud internetipõhiseks ja kaugõpe kõigile kohustuslikuks. Veebi on liikunud ka huvitegevused, ainevõistlused ja olümpiaadid.

Seminaril arutame, millised on kaugõppe eelised ja nõrkused olukorras, kus see ei ole õppija vaba valik. Keskendume sellele, kuidas on koduõppega toime tulnud need võimekad õppijaid, kellel on andekusele omase ülitundlikkuse, perfektsionismi jms omaduste tõttu koduõppega raske kohaneda.

  • Kas ja milliseid võimalusi on leitud võimeka õppija koormuse optimeerimiseks ja sotsiaal-emotsionaalse heaolu tagamiseks?
  • Kuidas on kaugõppel andeka toetamise koormus jagunenud õppeasutuse ja pere vahel?
  • Kuidas on kaugõpe lastele mõjunud? Millest lapsed puudust tunnevad? Mis neid hirmutab?
  • Kuidas on lapsed suutnud hoida motivatsiooni?

Kaugõppe üle arutlevad ja nippe-soovitusi jagavad nii õppijad ise kui ka haridusvaldkonna eksperdid:

   • Teaduspõhine vaade: Viire Sepp, andekate hariduse ekspert. Viire annab ülevaate sellest, mida räägivad uuringud COVID-olukorra ja üldisemalt kaugõppe mõjust andekale õppijale.
   • Teaduskooli vaade: Ana Valdmann, TÜ teaduskooli direktor. Ana tutvustab TÜ teaduskooli õpilaste seas läbiviidud küsitluse tulemusi, mis näitavad õpilaste suhtumist kaugõppesse ja selle mõju.
   • Õppija vaade: Märten Mikk, Tallinna Reaalkooli vilistlane, Southamptoni ülikooli inseneeria eriala teise aasta tudeng ja tippsportlane. Märtenil on koduõppekogemus nii koroona-eelsest kui ka koroona-aegsest ajast, nii Eestist kui Inglismaalt.
   • Lapsevanema ja õppejõu vaade: Tiina Mikk, kolme lapse ema ja Tartu Ülikooli õppejõud. Tiina jagab, kuidas mõjutab kaugõpe õppejõu tööd ja lapsevanema rolli ning ülesandeid.
   • Koduõppe mentori vaade: Kaire Kaur-Daniel, kahe koduõppel oleva tütre ema ja Püha Johannese Kooli koduõppe mentor. Kaire räägib koduõppest kui heast võimalusest luua andekale lapsele toetav arengukeskkond ja sellest, milline on olnud  koroona-aegse kaugõpe mõju lapsevanematele, kes kaaluvad lapse koduõppele jätmist.
   • Kooli vaade: Terje Hallik, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht. Terje räägib koroona-aegsest õppekorraldusest Miina Härma Gümnaasiumis, teeb kokkuvõtte sellest, kuidas see õnnestus, ja arutleb, miks on hea koolis käia ja koolis olla.
   • Psühholoogi vaade: Kaia Kastepõld-Tõrs, kliiniline psühholoog. Kaia räägib sellest, kuidas on distantsõpe mõjunud õppijatele ja jagab soovitusi, kuidas teha kaugõpet nii, et vaimne tervis ei kannataks.
  • Kutsume peresid ja koolirahvast kuulama ja kaasa rääkima! Seminar on mõeldud kõigile – nii õpilastele kui ka lapsevanematele, pedagoogidele, tugispetsialistidele jt.

Seminar toimub annetamistalgute raames.


SEMINARI MATERJALID

Talveseminar 2021 kokkuvõte

Viire Sepp. Edenenud ja kiire õppija kaugõppes

Märten Mikk. Vabatahtlik iseõpe vs koroonaõpe

Tiina Mikk. Kaugõppest lapse, vanema ja õpetaja vaatenurgast

Ana Valdmann. Teaduskooli õpilaste küsitlus

Tarje Hallik. Koduõpe versus kontaktõpe

Jaga seminari tagasisidet      >>> SIIN <<<


Täname, et toetad seminari osavõtutasuga MTÜ Eesti Talendikeskuse projekti „Talendipäev lasteaias“! 

10 või 20 eurot või enam anneta siin:  https://www.armastanaidata.ee/talendikeskus

Tee oma panus seminari toimumise päeval, sest 30.11 tehtud annetusele lisab Swedbank omaltpoolt juurde!