Et tippe oleks rohkem !

Osadele lastele on loodus andnud kaasa erilise võimekuse saavutada silmapaistvaid tulemusi. Sageli õnnestub andekal anne muretult eduks pöörata. Kuid harvad ei ole´ juhtumid, kus laps, kes võimete poolest võiks muuta maailma, jääb lasteaias või koolis jänni. Halvimal juhul langeb koolist välja. Tema jaoks ei ole kool olnud piisav vaimne väljakutse.

Talle, Sulle ja tegelikult kogu ühiskonnale on oluline, et annet märgatakse võimalikult vara ja seda osatakse toetada.

Tuge ja tähelepanu vajavad nii lapse erilised võimed kui pahatihti ka tavalisest nõrgemad emotsionaalsed ja sotsiaalsed oskused, lapse andekust varjav puue või muu erivajadus. Andekas laps on väljakutse emale, isale, õele-vennale, vanavanematele, õpetajale, koolijuhile, treenerile. Abiks on mõistmine, et andekas vajab lihtsalt teistsugust lähenemist.

Talendi väljakujunemisele pannakse alus just koolieelses eas. Mõnikord võib ande hiline märkamine või teistsugustest vajadustest tahtmatult möödavaatamine tuua kaasa ande pöördumatu kustumise. Ja talendid lähevad kaotsi!

Eesti Talendikeskus panustab eelkõige eel-, alg- ja põhikooli-ealiste laste andekuse avastamisse ja toetamisse. Ühingu suurim väljakutse on teadlikkuse tõstmine ühiskonnas.

Iga anne loeb !

See leht on Sulle,
  • kui sa tahad rohkem teada andekusega kaasnevatest muredest ja rõõmudest  
  • kui  su peres kasvab andekas laps
  • kui sa oled kasvataja, pedagoog, psühholoog, arst või mõnes muus ametis töötav spetsialist, kellel on vaja mõista  andekate laste eripärasid
  • kui sa  soovid saada teavet või nõuandeid  ning vahetada kogemusi andekate laste arengu toetamise võimalustest  
  • kui  sa soovid kuuluda inimeste ja organisatsioonide võrgustikku, kes hoolivad andekate laste arengust ja mõistavad, et talendid on ühiskonna peavara