Projektid

Toimumas

MTÜ Eesti Talendikeskuse „Talendipäev lasteaias“  – märka ja toeta lapse andeid

Talendipäev on üritus Eesti lasteaedades, mis ühendab avastatud jaavastamata väikesed talendid, vanemad ja õpetajad. Tegutsemine koos võimete-ja huvikaaslastega toetab laste arenguvajadusi ja emotsionaalset heaolu.

Esimene üritus toimus Viljandi Krõllipesa lasteaias.

Talendipäeval avastavad lapsed oma andeid ja arendavad oskusi:

  • arutlevad, mis on teadus
  • lahendavad nuputamisülesandeid
  • teevad katseid jne

Lasteprogrammi kavandame koostöös partneri, Viljandi Taibukate Teaduskooliga. Lastega tegelevad õpilased koos täiskasvanud mentoriga. Juhendamine inspireerib noori loodetavasti valima õpetajakutset.

Samal ajal saavad lapsevanemad ja õpetajad:

  • teadmisi andekusest
  • nõuandeid toetamiseks
  • jagada vastastikku kogemusi

Vanemaid ja õpetajaid nõustavad Talendikeskuse võrgustiku andekate hariduse eksperdid, psühholoogid ja kogemusnõustajad.

Talendipäeva lõpus esitlevad lapsed oma tegevuse tulemusi. Üritus aitab mõista andekusega kaasnevat eripära ja innustab andeid avastama ning toetama.

Projekti rahastatakse Ma armastan aidata annetuskeskkonna toel.
5, 10 eurose või suuremasumma saad annetada “Armastan aidata” keskkonna kaudu siin.

 

Toimunud

Hasartmängumaksunõukogu toetatud projekt “Märka ja toeta lapse andeid I, II” 2016-2018

 

Projekti eesmärgiks oli tõsta lapsevanemate ja pedagoogide, lasteaiakasvatajate, treenerite, ringijuhtide jt lastega tegelevate täiskasvanute teadlikkust laste annete avaldumisest ja nende arengu toetamisest. Põhirõhk oli suunatud koolieelses eas ja esimese kooliastme laste spetsiifikale.

Projekti raames toimus 5  andekuse teemapäeva  erinevates Eesti piirkondades  (Tartus, Tallinnas, Kuressaares, Türil, Narvas) eesmärgiga  kujundada  ühine, mõttevahetuses jagatud arusaam andekusest kui fenomenist, mis omakorda aitaks  pere ja haridusasutus(t)e koostöös  leida parimaid viise andeka lapse arengu süsteemseks  toetamiseks.

2018.a. toimusid andekuse teemapäevad Pärnu ja Pärnumaa ning Põlvamaa pedagoogidele ja lapsevanematele.

Projekti lõpuseminaril TTÜ Särghaua õppekeskuse toimus aktiivne arutelu võimekate laste arenguga seonduvate küsimuste üle  kaasava hariduskorralduse tingimustes. Osalejate arvates on jätkuvalt suureks probleemiks õpetajate vähene ettevalmistus tööks andekate õppijatega, vähene koostöö erinevate haridusasutuste vahel, õppematerjalide vähesus (eeskätt koolieelse ja I kooliastme vanuserühmale) jms.

Toetas