Võrgustikuga liitumine

MTÜ Eesti Talendikeskus kutsub andekusest ja andekate laste arengu toetamise temaatikast sügavamalt huvitunud koole, lasteaedu jt haridusasutusi, organisatsioone ning üksikisikuid liituma talendikeskuse võrgustikuga.

Liitumine ei maksa midagi, aga vastu jagame metoodilist materjali, infot andekusalaste koolituste, erinevate projektide, seminaride jm ürituste kohta, kutseid osalemiseks ühisprojektides jms.

Võrgustikuga liitumiseks pole vaja muud, kui täita liitumisankeet:

Eraisikule 

Asutusele/organisatsioonile