Suveseminar 2021

Eesti Talendikeskuse suveseminar “Et anded ei kuhtuks”     

26. august 2021, Pärnu Raeküla kool (Käo 4)

 

11.00  Kogunemine ja registreerumine

11.15 Sissejuhatus teemasse – MTÜ juhatuse liige Viire Sepp

11.20 Pererahva tervitus (ja kogemused töös andeka õppijaga) – Raeküla kooli direktor Liilia Oberg

11.30 Laste ja noorte annete toetamise tegevuskava (visioon, hetkeseis, arengud )– HTM noorte- ja andepoliitika osakonna peaekspert Marek Järvik

12.00  Noppeõpe distantsõppe tingimustes  – Karin Konksi, Veeriku kooli klassiõpetaja, programmi juhtõpetaja

Distantsõpe tõi noppeõppe (ingl.k.pull-out program) läbiviimisesse mitmeid takistusi, kuid pakkus ka põnevaid  väljakutseid ja uusi võimalusi. Ettekanne reflekteerib Tartu Veeriku kooli esimese kooliastme matemaatikaalaselt võimekate õpilaste noppetundide korraldamisel saadud kogemusi. Tutvustatakse esile kerkinud sisulisi ja korralduslikke probleeme ning analüüsitakse võimalusi noppeõppe edasi- arendamiseks

12.25 Tutvustame värsket doktoritööd.  Kuidas paremini motiveerida andekat õppijat? – Stanislav Nemerzhitski,  Randvere kooli direktor

Loovus kui arendatav ja omandatav omadus vajab motiveerimist. Ent kuidas teha seda kooli  kontekstis? Mida saavad õpetajad, lapsed ise, aga ka vanemad kodus teha, et noorte loovusele kaasa aidata?

12.50 Sirutus- ja kohvipaus

13.15  Kui anded on  muu erilisuse varjus: topelt-eriline ehk 2E laps/õppija –  Liina Lokko, Varajase Kaasamise Keskuse rajaja,  sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste poliitika juht; Viire Sepp, andekate hariduse ekspert

Andekusse suhtumisega käivad sageli koos ka taolised arvamused: Andekas on andekas kõiges; Kui ta on nii andekas, siis kuidas ta ei oska „normaalselt“ käituda? Kuidas saab olla andekas, aga kirjutada nii koledasti või valesti?  jms

Kuidas märgata ja toetada niisuguseid õppijaid, kelle andeid maskeerivad spetsiifilised  õpiraskused  või muu psüühiline või neuroloogiline eripära. Tutvustatakse 2E õppija omadusi ning  antakse soovitusi nende toetamiseks klassis/kodus.

14.30 – 16.00 Arutelu maailmakohvikus

16.15 Arutelu kokkuvõte

16.30 Talenditäht 2021 väljakuulutamine

Osavõtutasu 10 eur.

Suveseminari kokkuvõte ja ettekanded:

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.