MTÜ Eesti Talendikeskuse äriplaan

MTÜ Eesti Talendikeskuse äriplaan

 

01.08.- 30.11.19  viidi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) arenguhüppe  ettevalmistava taotlusvooru toetuse abil  läbi MTÜ Eesti Talendikeskuse sihtrühmade  vajaduste kaardistamine ja Talendikeskuse pakutavate teenuste pakkettide sisu täpsustamine. Projekti  tulemina valmis MTÜ Eesti Talendikeskuse äriplaan.  Projekti seminaride  ja äriplaani koostamiseks vajalike tegevuste läbiviimist toetas KÜSK 4000 euroga.