Suveseminar 2022

Talendikeskuse suveseminar „Kuidas toetada võimeka õppija arengut?“ toimub 17. augustil Pärnus

Fookuses on erinevate haridusvõimaluste lõimimine kaasava hariduse kontekstis. Tutvustame teaduspõhiseid käsitlusi ja haridusasutuste häid praktikaid.

Osalema oodatakse erinevate haridusasutuste – nii formaal- kui mitteformaalhariduse – pedagooge ja haridusjuhte ning lapsevanemaid.

Talendikeskus on HTMi strateegiline partner andepoliitika kujundamisel, seminari arutelude kaudu jõuavad osalejate mõtted ka otsustajateni. Lisaks toimub 18. augustil  eraldi ka ekspertide kollokvium, kuhu saadetakse kutsed nimeliselt.

Traditsiooniliselt kulutatakse suvisel suurseminaril välja Talenditähe nominent.

Seminar toimub 17.08.2022 Estonia Resort & Spa konverentsisaalis Pärnus. Täpsem info ja registreerimine 27. juulist  10. augustini talendikeskuse kodulehel  ja näoseinal @eestitalendid

Registreeri seminarile:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1WnBIACUDp5IfCxysidC_HVN5n_61QiQABntP0_UFs-SOWg/viewform

Seminar on osalejatele tasuta!

MTÜ Eesti Talendikeskuse juhatus

 

SEMINARI KAVA

10.30  Registreerimine ja tervituskohv

Modereerib Halliki Põlda

11.00  Avasõnad. Talendikeskuse juhatuse liige Tiina Mikk (TÜ lektor)

11.10  Ettekanne HTM vaatevinklist

11.30  Kutse- ja huvihariduse integreerimine üldhariduse õppekavasse Pärnu kogemuse näitel

Terje Jürivete (Pärnu kutsehariduskeskuse õppe- ja karjäärinõustaja), Marju Danziger (Vanalinna põhikooli õpikeskuse koordinaator), Astrid Viik (Pernova hariduskeskuse õppe- ja kasvatustöö asedirektor), kommenteerib Virve Laube (Pärnu LV peaspetsialist)

12.00 Vääna mõisakooli Talendipunkt

Leena Lumi (Vääna mõisakooli õpetaja, talendipunkti projektijuht)

12.20  Teaduspõhine lähenemine kaasõppija tagasisidele – võidavad ka andekad

Ilona Tragel (TÜ üldkeeleteaduse kaasprofessor), Nele Karolin Teiva (TÜ magistrant)

12.40  Virgestuspaus

12.50  Kuidas loovuse abil toetada  topelt-eriliste õppijate enesekindlust,  teadvustada andekust, erilisust positiivses tähenduses

Eda Heinla  (TLÜ emeriitdotsent)

13.10 Loovus klassiruumis: õpetajate uskumused loovusest ja selle arendamisest

Helina Pärnpuu (Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpetaja)

12. 30 LÕUNAPAUS

14.15 Andekus üle elukaare: täiskasvanu andekuse toetamise võimalused

Halliki Põlda (TLÜ elukestva õppe lektor), Kelly Saatmann (Väätsa PK huvijuht)

14.45  Sissejuhatus arutelule: Milline peaks olema talente toetav kool/haridusasutus?

Viire Sepp (talendikeskuse juhatuse liige, TÜ õppejõud)

15.00  ARUTELU

16.10   Arutelu kokkuvõte

16.30 TALENDITÄHT 2022 tunnustuse üleandmine

16.40   Lõpusõnad Viire Sepp