MTÜ Eesti Talendikeskus uudiskiri – talv 2018

Talendikeskus jätkab võrgustiku laiendamist

MTÜ Eesti Talendikeskus loomise üheks eesmärgiks on koondada andekuse temaatikast sügavamalt huvitatud inimesi – lapsevanemaid, pedagooge, tugispetsialiste, haridusametnikke, arste, psühholooge ja teisi inimesi, kes mõistavad, et talendid on ühiskonna peavara ning on valmis kaasa mõtlema ja tegutsema selle nimel, et ükski anne ei jääks märkamata ega potentsiaal välja arendamata. Samuti ootame meie võrgustikuga liituma koole, lasteaedu, asutusi ja organisatsioone, kus töötatakse andekate lastega.

Võrgustiku liikmetele jagame informatsiooni seminaride kohta, kus on võimalik vahetada kogemusi, kuulata eksperte, leida koostööpartnereid jne. Samuti olete esimesed, kellega jagame infot andekusalaste koolituste, konverentside jm ürituste kohta.

Samavõrd oleme huvitatud ka võrgustiku liikmete kompetentsist, et meie ühistegevust rikastada ning häid ideid ellu viia.

Võrgustikuga liitumiseks pole vaja muud, kui saata ekiri talendikeskus@gmail.com. 

Talendikeskuse seminaril arutleti lapsevanemate rolli üle laste annete toetamisel

Talendikeskuse järjekordne võrgustikuseminar toimus 5. veebruaril  2018 Tallinnas. Seminaril osalenud koolijuhid, õpetajad, eripedagoogid ja lapsevanemad leidsid aruteluringis üksmeelselt, et Talendikeskuse peamine ülesanne saab olla andekusalase teadlikkuse tõstmine.
Tänu Hasartmängumaksunõukogu toetusele on Talendikeskuse möödunud perioodi seminaridel Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Türil ja Narvas säärast teavitustööd usinasti tehtud. Loodame, et kõik aktiivsed osalejad meie sõnumit julgelt edasi kannavad ja julgustavad murelisi järgnevatel talendipäevadel osalema. Jälgi infot meie FB seinal @eestitalendid
 
Seminari põhiarutelu keskendus aga sellele, mida arvavad andekusest lapsed ja lapsevanemad. Teemat uurinud Halliki Põlda arvates on laste ja vanemate ootused ja arusaamad andekusest väga erinevad, kohati need isegi vastanduvad. Küll aga näevad mõlemad andekate toetajana mõlemad eelkõige kooli, mitte aga näiteks vanemaid.
 
Kes peaks esmajoones andekust toetama? Kas lapsevanem (või muu pereliige), kool või peaks andekas laps ise oma võimete realiseerimise eest hea seisma?
 
Ja mida täpselt me mõistame andekuse toetamise all? Mida konkreetselt peaks kool tegema, et lapse andekust toetada, seda enam, et andekus võib avalduda võimes, mida kooli õppekavas ei ole?

Avalda oma arvamust MTÜ Eesti Talendikeskus FBs.


Väljundeid ja väljakutseid andekatele noortele ja nende toetajatele

Lähenemas on mitme üleriigilise konkursi tähtajad:


Tahad leida lastele teadushuviringi või algatada uut ja olla ise juhendaja?

Tutvu võimalustega Eestis tegutsevate teadushuviringide infot koondavas veebiportaalis huviring.eeKogemusi mujalt maailmast

Sloveenia kuurortlinnas Portorožis toimus 26.-28. oktoobril rahvusvaheline konverents „Talent Education“. Peakorraldajaks oli Primorska Ülikool, kelle eestvõttel oli kogunenud osalejaid 13 riigist, sealhulgas nimekaid teadlasi USAst ja Kanadast. Muu hulgas arutleti ka andekuse käsitluse ning andekate hariduse paradigma muutustest 21. sajandil. Konverentsi ühe peaesineja, Ulmis tegutseva konsultatsioonifirma The International Centre for Innovation in Education (ICIE) juhi dr Taisir Subhi Yamini sõnul vajab paradigma muutus produktiivset mõtlemist, dünaamilist interdistsiplinaarsust, koostöösoovi ja kujutlusvõimelisi intellektuaale.

Konverentsist sai osa võtta ka MTÜ Eesti Talendikeskus võrgustiku aktiivne liige, Merivälja kooli õppealajuhataja Maiu Plumer. Tema sõit sai teoks tänu Erasmus+ õpirände programmile. Maiu muljeid konverentsist vahendame peagi ilmuma hakkavas MTÜ Eesti Talendikeskus elektroonilises ajakirjas, mille väljaandmiseks on toetust andnud haridus- ja teadusministeerium. Jälgige teavitust FBs @eestitalendid.

 

Uudiskirja väljaandmist toetab: