MTÜ Eesti Talendikeskus osaleb koostööpartnerina Kuressaare Gümnaasiumi Erasmus+ strateegilise koostöö projektis

Projekt “ Gifted and Talented Educational Support” (GATES) keskendub andekate õpilaste arengu toetamise temaatikale. Eestlaste projektipartneriteks on koolid Türgist, Hispaaniast, Poolast ja Leedust. Andekate õpilaste äratundmiseks, hindamiseks ja potentsiaali avaldamiseks töötatakse kaheaastase koostöö tulemusena välja tööriistakohver nendega tegelemiseks.

Kokku toimub viis projektijuhtide kohtumist ja viis nädalapikkust õpetajate koolitust partnerkoolides.  2017 novembris toimuvat õpetajate koolitust aitab ellu viia MTÜ Eesti Talendikeskus.

Projekti “Märka ja toeta lapse andeid” piirkondlik seminar Ida-Virumaal

MTÜ Eesti Talendikeskus nõuandeseminar “Märka ja toeta lapse andeid” TÜ Narva Kolledžis (Raekoja pl 2) esmaspäeval, 29.mail algusega kl 15- 18 Arutletakse teemal: millised on varased märgid lapse andekusest ja kuidas tema arengut toetada, jagatakse vastastikku kogemusi. Oodatud on lapsevanemad, lasteaia- ja klassiõpetajad, ringijuhid jt huvilised. Üritus on tasuta, toetab Hasartmängunõukogu.
Registreerimine kuni 26.maini https://goo.gl/OesQpg