5. veebruaril toimus Talendikeskuse võrgustikuseminar Tallinnas

Seminaril osalesid koolijuhid, õpetajad, eripedagoogid ja lapsevanemad. Leiti, et Talendikeskuse põhieesmärgiks on andekusalase teadlikkuse tõstmine ning  arutati, mida arvavad andekusest lapsed ja lapsevanemad.

Seminaril esitletud slaide võib näha siit.